02.09.2021

Inženjer za održavanje, remont i rekonstrukciju termomašinske opreme

Mesto rada: Pančevo

Osnovna zaduženja:

Realizacija aktivnosti tekućeg održavanja objekata, instalacija i opreme:

 • U saradnji sa proizvodnim postrojenjima vrši planiranje, koordinaciju i kontrolu radova na poslovima korektivnog i preventivnog održavanja mašinske opreme.
 • Vrši kontrolu stepena realizacije radnih naloga i organizacija radnih aktivnosti.
 • Planiranje i organizovanje periodičnih kontrola, servisa, revizija i remonata mašinske opreme.
 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje plana preventivnog održavanja.
 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje aktivnosti na korektivnom održavanju.
 • Prati troškove aktivnosti servisnih usluga i utroška materijala, a u vezi sa tekućim, preventivnim, korektivnim održavanjem i remontima. Prati dinamiku radova u skladu sa ugovorenim obavezama.
 • Organizuje i sprovodi sve aktivnosti održavanja u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i važećim standardima.
 • Organizuje i sprovodi redovne periodične i vanredne preglede opreme pod pritiskom.
 • Stara se o periodičnim ispitivanjima i kontroli oruđa za rad, uređaja za podizanje tereta i instalacija.
 • Izrada izveštaja o aktivnostima tekućeg održavanja mašinske opreme.

Sprovođenje remontnih aktivnosti i investicionog održavanja:

 • U saradnji sa proizvodnim postrojenjima koordinira i učestvuje u izradi plana remontnih aktivnosti i rukovodi izvršenjem istih u skladu sa nivoom odgovornosti definisanom u odluci o proglašenju remonta.
 • Izrađuje detaljni plan remonta i definiše potrebne usluge i delove za realizaciju remonta i pokreće nabavku.
 • Po završetku remonta učestvuje u analizi realizacije planiranih aktivnosti, izradi Izveštaja o remontu i izradi predloga za poboljšanje rada opreme i sistema.
 • U saradnji sa proizvodnim postrojenjima vrši planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje poslova investicionog održavanja objekata, instalacija i opreme
 • Kreiranje inicijative i izrada planova za investicione projekte.

Planiranje poslova službe:

 • Učestvuje u obezbeđivanju planskih elemenata za izradu biznis plana za poslove koji proizlaze iz delatnosti održavanja i predlaže planske elemente (materijali i rezervni delovi i usluge, osnovna sredstva, tehnički zadaci, planovi stručnih obuka, sistematizacije) i način njihovih obezbeđivanja.
 • U skladu sa stanjem sredstava na kontima za koja je zadužen, pokreće zahteve za nabavku usluga, rezervnih delova i materijala, izrađuje tehničke zadatke i specifikacije. Kontroliše proces nabavke materijala i servisnih usluga.
 • Ažuriranje i kompletiranje tehničke dokumentacije mašinske opreme.

Uslovi:

 • Sve više mašinske škole / Mašinski fakulteti;
 • Minimum tri godine relevantnog radnog iskustva u energetskom sektoru;
 • Znanje engleskog jezika.

Nudimo:

 • Ugovor o radu na neodređeno vreme;
 • Mogućnost za lični razvoj i napredovanje;
 • Rad u izazovnom okruženju, u prvoj gasno-parnoj elektrani u Srbiji.

Application Form

First and Last name
In international format,
eg +381 13 32 90 77
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Full text of the Terms is published here