19.05.2022

Inženjer za upravljanje kvalitetom

U pitanju je kandidat koji će biti zadužen za poslove koji se prvenstveno odnose na uvođenje sistema kvaliteta u kompaniji, kontrolu i praćenje sprovođenja sistema kvaliteta, unapređenje istog kako na nivou same kompanije, tako i na nivou pojedinačnih organizacionih delova.

Osnovna zaduženja:

Dnevno prati pokazatelje kvaliteta u procesu rada.

Učestvuje u izradi i upravlja akcionim planovima za unapređenje sistema kvaliteta.

Razvija i implementira dokumentaciju neophodnu za sprovođenje sistema kvaliteta, na nivou kompanije, kao i na nivou pojedinačnih organizacionih delova.

Vrši kontrolu procesa kreiranja potrebnih dokumenata u okviru sistema kvaliteta i prati realizaciju istih.

Upravlja dokumentima i zapisima u okviru sistema kvaliteta.

Identifikuje i upravlja neusaglašenostima i razvija korektivne mere u cilju obezbeđenja adekvatne implementacije sistema kvaliteta i konstantnog poboljšanja istog.

Izrada izveštaja i predlaganje korektivnih mera za evidentirane neusaglašenosti.

Učestvuje i sprovodi implementaciju standarda u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema menadžmenta energijom, bezbednosti i zaštite na radu i dr. u zavisnosti od poslovne politike kompanije.

Organizuje, prati i kontroliše dostavljanje sve potrebne atestno-tehničke dokumentacije u okviru TE-TO Pančevo.

Uslovi:

Tehnički fakulteti.

Minimum dve godina relevantnog radnog iskustva u energetskom sektoru.

Odlično znanje engleskog jezika.

Odlično znanje MS Office paketa.

Nudimo:

Ugovor o radu na neodređeno vreme.

Mogućnost za lični razvoj i napredovanje.

Rad u izazovnom okruženju, u prvoj gasno-parnoj elektrani u Srbiji.

Application Form

First and Last name
In international format,
eg +381 13 32 90 77
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Full text of the Terms is published here