24.11.2020

Rukovodilac sektora zaštite na radu i industrijske bezbednosti

Osnovna zaduženja:

Planira, organizuje, sprovodi, kontroliše i unapređuje aktivnosti i uslove rada u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i važećim standardima iz oblasti BZR, IB, VS i TOT;

Organizuje i koordinira izradu akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini;

Organizuje i izrađuje procene rizika od hemijskih i drugih akcidenata, vanrednih situacija, vođenja postupka u slučaju istih i sanaciju istih;

Izrađuje i prati realizaciju planova i programa BZR za narednu godinu;

Upravlјa radom lica za BZR izvođača radova i vrši nadzor nad sprovođenjem mera BZR i IB na privremenim i pokretnim gradilištima;

Organizuje i vrši realizaciju obuka i provera znanja zaposlenih i izvođača radova iz oblasti BZR, IB, VS i TOT;

Obavlјa poslove Lica za BZR, u skladu sa zakonom o BZR i podzakonskim aktima;

Koordinira rad lica za HSE;

Organizuje i učestvuje u komisiji za uviđaj teških, smrtnih i kolektivnih povreda radi utvrđivanja nastanka istih;

Kontroliše i učestvuje u izdavanju dozvola za izvođenje radova na prozvodnim objektima i gradilištima;

Organizuje i učestvuje u komisijama za utvrđivanje nastanka havarija na oruđima, uređajima, električnim instalacijama i instalacijama pod pritiskom;

Sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima, učestvuje u inspekcijskom pregledu i vrši kontrolu sprovođenja naloženih mera od strane inspekcijskih organa u domenu BZR, VS i TOT;

Uslovi:

Visoka stručna sprema tehničkog usmerenja;

Pet godina relevantnog radnog iskustva u energetici ili naftno-petrohemijskoj industriji;

Korišćenje MS Office paketa;

Odlično znanje engleskog jezika.

Nudimo:

Mogućnost za lični razvoj i napredovanje;

Odlične uslove rada;

Rad u izazovnom okruženju, u prvoj gasno-parnoj elektrani u Srbiji.

Application Form

First and Last name
In international format,
eg +381 13 32 90 77
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Full text of the Terms is published here