31.10.2022

Specijalista za održavanje sistema upravljanja

Mesto rada: Pančevo

Osnovna zaduženja:

• Vrši poslove korektivnog i preventivnog održavanja mernih, regulacionih i upravljačkih uređaja, ostale opreme sistema upravljanja i pomoćnih sistema u saradnji sa osobljem iz proizvodnih postrojenja i izvođačima radova u skladu sa radnim nalozima rukovodioca sektora i inženjera za održavanje.

• Vrši poslove remontovanja i otklanjanjanja kvarova na opremi automatskih sistema upravljanja i pomoćnim sistemima.

• Učestvuje u postupcima defektaže na opremi automatskih sistema tokom planskih i vanrednih radova i o tome obaveštava neposrednog rukovodica.

• Redovno učestvuje u obilascima proizvodnih postrojenja u cilju uočavanja i otkrivanja defekata i nedostataka opreme i o tome izveštava neposrednog rukovodioca.

• Specificira i trebuje potrošni materijal i rezervne delove za obavljanje radnih zadataka.Vodi evidenciju o njihovom stanju.

• Specificira i trebuje alate i pribore za obavljanje radnih zadataka. Stara se o njihovom stanju.

• Učestvuje u planiranju potrošnog materijala i rezervnih delova za remont i održavanje na mesečnom i godišnjem nivou.

• Tokom servisiranja, remontnih aktivnosti i investicionog održavanja sarađuje sa izvođačima radova. U skladu sa radnim nalogom rukovodioca sektora, angažovan je i kao lice koje će vršiti tehnički nadzor (kontrolu) u toku vršenja usluga od strane trećih lica i o tome izveštava neposrednog rukovodioca.

 

Uslovi:

  • Sve srednje škole tehničkog usmerenja;
  • Minimum dve godina radnog iskustva u energetskom sektoru;
  • Poznavanje rada na različitim SCADA sistemima;
  • Znanje engleskog jezika.

Nudimo:

  • Ugovor o radu na neodređeno vreme;
  • Mogućnost za lični razvoj i napredovanje;
  • Rad u izazovnom okruženju, u prvoj gasno-parnoj elektrani u Srbiji;
  • Rad u smeni

 

Application Form

First and Last name
In international format,
eg +381 13 32 90 77
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Full text of the Terms is published here