20.08.2021

Tehničar za hemijsku pripremu vode

Mesto rada: Pančevo

Osnovna zaduženja:

Prati rad sistema koji se odnose na tretman voda hemijskim postupkom, što uključuje:

 1. sistem za tretman DEMI vode;
 2. sistem za doziranje hemikalija u rashladni sistem;
 3. sistem za doziranje hemikalija u ciklus voda-para;
 4. sistem uzorkovanja u ciklusu voda-para;
 5. sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda.
 • Kontroliše rad, stara se o stanju i pravilno rukuje opremom u postrojenju, u skladu sa standardima, uputstvima proizvođača i internim uputstvima za rad postrojenja. U slučaju odstupanja od radnih vrednosti upoznaje upravnika smene i sprovodi mere za bezbedan rad opreme.
 • Kontroliše rad sistema tretmana DEMI vode odnosno jonskih izmenjivača i pomoćne opreme, opreme za pranje jonskih izmenjivača, sistema za doziranje hemikalija u rashladni sistem, sistema za doziranje hemikalija u ciklus voda-para, sistema uzorkavanja u ciklusu voda-para, sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda.

Praćenje kvaliteta voda i stanja opreme

 • Fizičko-hemijskim analizama u laboratorije kontroliše kvalitet pare i svih voda u različitim fazama procesa (filtrirane, demi, napojne, kotlovske, rashladne, otpadnih voda i kondenzata)
 • Prati rad sve opreme za doziranje hemikalija u smeni. Prati stanje zaliha svih hemikalija neophodnih za rad postrojenja. Obaveštava o minimalnim zalihama. Izveštava o eventualnim odstupanjima propisanih vrednosti tokom sprovođenja fizičko-hemijskim analiza.
 • Uzima i odnosi propisane uzorke u laboratoriju tokom rada u smeni.
 • Vrši regeneraciju jonskih izmenjivača i odgovoran je za pravilan postupak regeneracije.

Sprovodi naloge i aktivnosti u cilju pouzdanog i bezbednog rada sistema koji se odnose na tretman voda hemijskim postupkom

 • Redovno vrši obilaske, stara se o stanju i odgovoran je za održavanje čistoće opreme i sistema za koju je odgovoran, kao i higijene radnog mesta, prostora, postrojenja i laboratorijske opreme u smeni.
 • U slučaju ispada iz rada opreme, vrši sve potrebne manipulacije u skladu sa uputstvima i nalozima operatera i upravnika smene, ili postupa po pisanim i usmenim uputstvima rukovodilaca, a sve u cilju što bržeg uspostavljanja redovnog radnog režima.
 • O uočenim nedostacima obaveštava operatera ili upravnika smene.

Uslovi:

 • Sve srednje tehničke škole;
 • Minimum dve godina relevantnog radnog iskustva u energetskom sektoru;
 • Znanje engleskog jezika.

Nudimo:

 • Ugovor o radu na neodređeno vreme;
 • Mogućnost za lični razvoj i napredovanje;
 • Rad u izazovnom okruženju, u prvoj gasno-parnoj elektrani u Srbiji;
 • Rad u smeni

Application Form

First and Last name
In international format,
eg +381 13 32 90 77
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Full text of the Terms is published here