12.12.2019
Gradilište TE-TO Pančevo

Završena je isporuka glavne opreme parno-gasnog energetskog postrojenja koje se gradi u okviru Termoelektrane-toplane Pančevo.

Danas je na Termoelektrani-toplani Pančevo na temelje postavljen generator parne turbine. Turbina snage 61 megavat i generator proizvedeni su u fabrikama kompanije Shanghai Electric Group Co. Ltd, koja je i glavni izvođač radova na izgradnji termoelektrane-toplane u Pančevu. Ova oprema dopremljena je pomorskim putem iz Šangaja do luke u Konstanci u Rumuniji, a odatle dalje Dunavom do Pančeva na gradilište termoelektrane-toplane.

У U svečanosti, održanoj na gradilištu Termoelektrane-toplane, učestvovali su državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije Zoran Predić, generalni direktor Gazprom energoholding Denis Fjodorov, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad Kiril Tjurdenjev i potpredsednik Shanghai Electric Group Ša Junfeng.

Tokom svečanosti generator parne turbine postavljen je na temelj.

Glavnu opremu energetskog postrojenja TE-TO Pančevo ukupne električne snage oko 200 megavata čine dve gasne turbine sa generatorima, dva kotla-utilizatora i jedna parna turbina sa generatorom. Isporuka glavne opreme započeta je u leto ove godine. Na gradilište su najpre stigle gasne turbine sa generatorima. Ova oprema proizvedena je u pogonima Ansaldo Energia i pomorskim putem transportovana iz italijanske luke Đenova u rumunsku luku Konstanca na Crnom moru, a zatim rekom Dunav u luku Pančevo. Postavljanje gasnih turbina i generatora na temelje završeno je početkom avgusta.

U septembru su na gradilište stigli kotlovi-utilizatori, proizvedeni u pogonima „Shanghai Electric Group“, a u decembru, pomorskim putem iz Šangaja preko luke Konstanca dopremljeni su parna turbina i generator za tu turbinu.

„Projekat TE-TO Pančevo realizuje se u skladu sa planiranim rokovima. Dinamika radova potvrđuje da će izgradnja ove elektrane biti završena u zadatom roku, a to je treći kvartal 2020. godine“, – istakao je Denis Fjodorov.

Ukratko o Termoelektrani-toplani Pančevo

Gazprom energoholding d.o.o. (100-procentna ćerka kompanija JAD „Gazprom”) je specijalizovana kompanija za upravljanje preduzećima Grupe „Gazprom” iz oblasti elektroenergetike.

U junu 2018. godine Odbor direktora OAD „Gazprom” odobrio je strategiju kompanije u oblasti elektroenergetike za 2018–2027. godinu. Dokument, između ostalog, predviđa diverzifikaciju elektroenergetskog segmenta poslovanja izlaskom na perspektivna inostrana tržišta.

Grupa „Gazprom energoholding“ zajedno sa kompanijom „NIS a.d. Novi Sad“ (Grupa „Gazprom njeft“) realizuje projekat izgradnje parno-gasne termoelektrane (TE-TO) pored Rafinerije nafte Pančevo. Proizvedena toplotna energija biće usmerena na zadovoljenje potreba Rafinerije nafte Pančevo, dok će se električna energija plasirati u Srbiji i susednim zemljama.

U skladu sa sporazumom akcionara osnovana je zajednička kompanija „Gazprom energoholding Serbia d.o.o.” (u kojoj Grupi „Gazprom energoholding” pripada udeo od 51%, a „NIS a.d. Novi Sad”— 49%). A realizacijom projekta izgradnje TE-TO Pančevo kao 100-procentno zavisno društvo ove kompanije — „Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pancevo d.o.o.” Na osnovu rezultata tenderske procedure, za izvođača radova na izgradnji ovog parno-gasnog postrojenja po sistemu „ključ u ruke” izabrana je kompanija Shanghai Electric Group.

Parno-gasna energetska postrojenja imaju značajne ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na tradicionalnu opremu na paru i ugalj. Naime, u poređenju sa tradicionalnim energetskim postrojenjima, koja u Srbiji rade na mrki ugalj, njihovo funkcionisanje ne dovodi do formiranja višetonskog otpada u vidu pepela, niti do emisije čvrstih materija i sumpornih oksida u atmosferu.

7. marta 2019. godine u okviru događaja posvećenog početku izgradnje TE-TO Pančevo Denis Fjodorov i Aleksandar Antić potpisali su Memorandum o razumevanju za realizaciju projekata kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije na teritoriji Srbije, na osnovu kojeg je organizovano zajedničko razmatranje mogućnosti za dalju realizaciju projekata izgradnje i modernizacije elektrana u Srbiji. 7. juna 2019. godine u okviru Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma Denis Fjodorov i Aleksandar Antić potpisali su Sporazum o namerama za projekat izgradnje elektrana na gas u Srbiji. U skladu sa ovim dokumentom, strane su potvrdile obostrani interes za realizaciju projekata izgradnje objekata za proizvodnju toplotne i električne energije na teritoriji Srbije. Kao prioritetni projekat planirana je izgradnja elektrane u Kragujevcu.

Ugradnja generatora parne turbine na temelj
Denis Fjodorov i Ša Junfeng na gradilištu TE-TO Pančevo