Nabavka

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da od 01.06.2022. godine počinjemo sa objavlјivanjem i sprovođenjem konkurentnih nabavki u elektronskoj formi na elektronskoj trgovinskoj platformi Grupe Gazprombanka – ETP GBP (https://etpgpb.ru/en/).

Na web-site Društva biće objavlјene samo obaveštenja o objavlјenim konkurentskim postupcima nabavke sa linkom koji vodi ka ETP GBP.

Registracija za učesnike je besplatna, a operateri ETP GBP, kako onlajn tako i putem telefona, spremni su da pruže podršku na engleskom jeziku u svakoj fazi učešća. ETP GBP interfejs je dostupan na ruskom i engleskom jeziku. Svi korisnici koji imaju Google Chrome browser mogu da koriste uslugu prevođenja instaliranu za prevođenje interfejsa platforme na srpskom jeziku.

Broj nabavke Naziv nabavke Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda
155/23 Nabavka usluge eksterne filtracije turbinskog ulјa gasnih turbina 26.05.2023 16:30 07.06.2023 14:00
159/23 Nabavke usluge dostave podataka neophodnih za prognozu cena električne energije 30.05.2023 16:30 06.06.2023 14:00
156/23 Nabavka Transmitera nivoa 30.05.2023 16:30 07.06.2023 14:00
99/23 Nabavka usluge Godišnji servis radio mreže (tehnički pregled) i nabavka novih radio stanica 01.06.2023 15:30 09.06.2023 14:00
160/23 Nabavka vijčane robe 02.06.2023 10:30 09.06.2023 14:00
161/23 Nabavka Sijalica i opreme za rasvetu 02.06.2023 16:00 09.06.2023 14:00