Arhiva

Broj nabavke Naziv nabavke Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda
140/21 Nabavka rezervne opreme za održavanje sistema za merenje vibracija za potrebe Gazprom Energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o. 05.11.2021 11:00 26.11.2021 14:00
86/21 Nabavka ulja i maziva za potrebe Gazprom Energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o. 08.11.2021 13:30 16.11.2021 14:00
144/21 Nabavka hemikalija i laboratorijskog posuđa za laboratoriju za analizu voda 15.11.2021 16:00 22.11.2021 14:00
143/21 Nabavka merne opreme, alata i potrošnog materijala 16.11.2021 10:15 23.11.2021 14:00
149/21 Nabavka usluge Izrade elaborata o transfernim cenama 18.11.2021 10:00 30.11.2021 14:00
147/21 Nabavka usluge Izrade elaborata o transfernim cenama 22.11.2021 11:15 06.12.2021 14:00
153/21 Nabavka opremanja skladišta (nabavka potrošnog materijala) 23.11.2021 11:00 07.12.2021 14:00
145/21 Nabavka reprezentacije 24.11.2021 14:00 03.12.2021 14:00
143/21 Nabavka merne opreme, alata i potrošnog materijala 25.11.2021 12:00 03.12.2021 14:00
154/21 Nabavka opreme za profesionalno čišćenje objekata 26.11.2021 15:00 30.11.2021 14:00