Arhiva

Broj nabavke Naziv nabavke Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda
74/20 Nabavka usluge izrade prethodne studije opravdanosti i Generalnog projekta potrebnih za izradu Plana detaljne regulacije 16.10.2020 11:00 10.11.2020 10:00
89/20 Nabavka Microsoft licenci i Software Assurance 24.11.2020 11:30 07.12.2020 10:00
100/20 i 104/20 Nabavka usluge Izrade elaborata o transfernim cenama 08.12.2020 18:30 14.12.2020 10:00
101/20 Nabavka alata za uređaje za ASU i alata za elektro postrojenja 08.12.2020 19:00 16.12.2020 10:00
94/20 Nabavka usluge Angažovanja imenovanog tela za prvi pregled opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti 08.12.2020 19:30 23.12.2020 10:00
119/20 Nabavka alata i opreme 30.12.2020 16:30 11.01.2021 10:00
5/21 Nabavka usluge održavanja objekata - higijena, tehničko održavanje i hitne intervencije 13.01.2021 13:30 20.01.2021 10:00