Arhiva

Broj nabavke Naziv nabavke Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda
50/23 Nabavka signalnih kondicionera 06.03.2023 15:00 17.03.2023 14:00
125/21 Nabavka usluge monitoringa zemljišta na lokaciji Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o. 15.10.2021 09:00 29.10.2021 14:00
116/22 Nabavka usluge Geodetski radovi na opažanju repera po objektima u okvirima faza definisanih izdatim građevinskim dozvolama (Faza 1, 2, 3, 4) 27.06.2022 16:00 08.07.2022 14:00
53/23 Nabavka sistema za instrumentalni vazduh za zaštitu pneumatskog sistema GT-1 i GT-2 u slučaju havarijskog isključenja 06.03.2023 15:30 21.03.2023 14:00
126/21 Nabavka detektora za više gasova za potrebe Gazprom Energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o. 18.10.2021 11:00 25.10.2021 14:00
121/22 Usluge izrade „Tehno-ekonomske analize opravdanosti realizacije projekata izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije" 05.07.2022 18:00 13.07.2022 14:00
49/23 Nabavka Usluge ugradnje opreme, instalacija i isporuke opreme i i zrade tehničke dokumentacije za grejanje oluka grejnim kablovima 06.03.2023 16:00 21.03.2023 14:00
103/21 Nabavka Materijala - knjige i obrasci za potrebe Gazprom Energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o. 18.10.2021 16:00 26.10.2021 16:00
85/22 Održavanje pomoćne termo-mehaničke opreme mašinsko-montažni radovi 07.07.2022 14:30 14.07.2022 14:00
48/23 Nabavka Usluge sanacije i ugradnje toplotne izolacije cevovoda, opreme i impulsnih vodova 06.03.2023 17:00 17.03.2023 14:00