O kompaniji

Kompanija „Gazprom energoholding Serbia d.o.o.” osnovana je 2015. godine u cilju realizacije projekta izgradnje savremene, ekonomski efikasne i ekološki čiste termoelektrane-toplane snage oko 200 MW u Pančevu.

Projekat izgradnje TE-TO Pančevo realizuje se zajedničkim snagama Grupe „Gazprom energoholding” i „NIS a.d. Novi Sad” (Grupa „Gazprom njeft”). U junu 2015. godine potpisan je Sporazum akcionara kojim je predviđeno osnivanje zajedničke kompanije „Serbskaya generaciya d.o.o. Novi Sad” sa udelom Grupe „Gazprom energoholding” — 51%,"NIS a.d. Novi Sad" — 49%. U martu 2019. godine zajednička kompanija je preimenovana u „Gazprom energoholding Serbia d.o.o.”

Za upravljanje realizacijom projekta izgradnje i daljim radom TE-TO Pančevo osnovano je stoprocentno zavisno društvo kompanije „Gazprom energoholding Serbia d.o.o.” — „Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o”.

TE-TO će zadovoljiti rastuće potrebe Rafinerije nafte u Pančevu za električnom energijom i toplotnom energijom — tehnološkom parom.

Pored toga, TE-TO će omogućiti povećanje nivoa pouzdanosti snabdevanja električnom energijom putem isporuke do 65% od proizvedene električne energije u elektroenergetski sistem Srbije.

Informativno

“Gazprom energoholding” d.o.o. (100‑procentno zavisno društvo JAD “Gazprom”) — specijalizovana kompanija za upravljanje preduzećima Grupe “Gazprom” u elektroenergetskom sektoru. Kompanija spada u deset vodećih evropskih proizvođača električne energije.

“Gazprom energoholding” je vlasnik kontrolnih paketa akcija i upravlja kompanijama Grupe “Gazprom” u elektroenergetskom sektoru u skladu sa jedinstvenim korporativnim standardima. U sastav holdinga ulaze tri proizvodne kompanije (proizvođači električne i toplotne energije) — JAD “Mosenergo”, JAD “TGK-1” i JAD “OGK-2”. U okviru njih je oko 80 toplana sa ukupnom instalisanom električnom snagom od 38 GW (oko 1/6 instalisane snage celokupnog elektroenergetskog sektora Ruske Federacije).

U Grupu “Gazprom energoholding” takođe ulazi JAD “MOEK” — objedinjena moskovska organizacija za snabdevanje toplotnom energijom. Kompanija obezbeđuje centralno grejanje i snabdevanje toplom vodom u glavnom gradu Rusije. “MOEK” je operator najdužeg termoenergetskog sistema na svetu.

Od 2007. godine u okviru kompanija Grupe “Gazprom energoholding” realizovano je preko 30 projekata izgradnje i modernizacije proizvodnih kapaciteta ukupnog kapaciteta oko 9 GW. Konkretno, u saradnji sa vodećim svetskim proizvođačima energetske opreme — Ansaldo, Simens, Alst, izgrađeno je i pušteno u rad 17 savremenih energana snage 180-800 MW, zasnovanih na tehnologiji parno-gasnog ciklusa. Puštanje takve opreme u rad omogućava smanjenje troškova eksploatacije usled većeg koeficijenta korisnog rada (KKR), kao i smanjenje otpadne emisije u životnu sredinu. Parno-gasne energane spadaju u ekološki najčistija energetska postrojenja.

“NIS a.d. Novi Sad” je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u Jugoistočnoj Evropi. Glavne oblasti delatnosti: istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i prodaja naftnih derivata. “Gazprom njeft” je vlasnik 56,15% akcija NIS, a 29,88% akcija su u vlasništvu Republike Srbije. NIS je vlasnik rafinerije u Srbiji sa dva proizvodna pogona — u Pančevu i Novom Sadu.