Karijera

Kompanija „Gazprom energoholding Serbia d.o.o.” pruža široke mogućnosti za ostvarenje ličnih potencijala i napredovanje zaposlenih. U kompaniji se primenjuje savremeni pristup i metode za razvoj kadrovskih potencijala, obuku stručnjaka i rukovodećih kadrova koji imaju sposobnost da efikasno obavljaju poslove u savremenim tržišnim uslovima i fleksibilno reaguju na promene u svim oblastima delatnosti.

 

Poslati biografiju u bazu

U međunarodnom formatu
(+381 13 32 90 77)
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Tekst "Saglasnosti za obradu ličnih podataka" u punom obimu dostupan je na linku