Organi uprave i kontrole

Sistem korporativnog upravljanja kompanije „Gazprom energoholding Serbia d.o.o.” u skladu je sa opšte priznatim međunarodnim standardima i obezbeđuje efikasnost odnosa sa akcionarima, investitorima i drugim zainteresovanim stranama.