Ekspertski savet

Ekspertski savet je savetodavno i stručno telo Društva koje pruža podršku Nadzornom odboru u radu i razmatranju pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora i obavlja druge poslove iz sfere nadzora poslovanja Društva.

Sastav Ekspertskog saveta odobren je Odlukom Nadzornog odbora br. NO-02/2019 od 01.04.2019. i Pravilnikom o ekspertskom savetu Društva za projekat „Izgradnja TE-TO u Pančevu (Srbija)”.

  1. Sergej Fominih, predsednik Ekspertskog saveta
  2. Ivan Kuznjecov, član Ekspertskog saveta
  3. Dmitrij Žiljin, član Ekspertskog saveta
  4. Larisa Titova, član Ekspertskog saveta
  5. Timur Kiseljov, član Ekspertskog saveta