Vesti

27.05.2021

Stručnjaci iz Srbije završili obuku za rad sa turbinama Ansaldo na objektima grupe Gazprom energoholding

U aprilu i maju tekuće godine stručnjaci kompanije Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo (zavisno društvo kompanije Gazprom energoholding Serbia) završili su obuku na termoelektranama „Prvomajska” JAD TKG-1 u Sankt Peterburgu i „Adlerska” JAD OGK-2 u Sočiju (grupa Gazprom energoholding).

25.11.2020

Kompanija Gazprom energoholding Serbia donirala je dečije igralište stanovnicima grada Pančeva

U gradu Pančevu otvoreno multifunkcionalno dečije igralište, izgrađeno o trošku i u skladu sa projektom Gazprom energoholding Serbia d.o.o.

03.07.2020

Milion radnih sati bez povreda i nezgoda

Ostvarenju ovog rezultata doprineo je organizovani sistematski rad na obezbeđivanju bezbednosti i zaštite na radu, koji su sproveli Gazprom energoholding Serbia i Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo