Vesti

22.12.2021

Pančevo — savremeni energetski klaster» — intervju direktora Gazprom energoholding Serbia d.o.o. Pavla Sergejeva

Na teritoriji Srbije Termoelektrana-toplana Pančevo biće prva elektrana na bazi gasno-parnog postrojenja, opremljena savremenom visokotehnološkom opremom, kaže Pavel Sergejev, direktor Gazprom energoholding Serbia d.o.o. ističući da se Pančevo može razmatrati u budućnosti kao savremeni energetski klaster, u kom su objedinjene prednosti proizvodnje energije na gas i proizvodnje energije iz „zelenih“ izvora, što u potpunosti oslikava interese kako Srbije, tako i Gazproma. GEH razmatra nekoliko perspektivnih lokacija u Srbiji za projekat vetroelektrane instalisane snage do 100 megavata.

27.05.2021

Stručnjaci iz Srbije završili obuku za rad sa turbinama Ansaldo na objektima grupe Gazprom energoholding

U aprilu i maju tekuće godine stručnjaci kompanije Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo (zavisno društvo kompanije Gazprom energoholding Serbia) završili su obuku na termoelektranama „Prvomajska” JAD TKG-1 u Sankt Peterburgu i „Adlerska” JAD OGK-2 u Sočiju (grupa Gazprom energoholding).

25.11.2020

Kompanija Gazprom energoholding Serbia donirala je dečije igralište stanovnicima grada Pančeva

U gradu Pančevu otvoreno multifunkcionalno dečije igralište, izgrađeno o trošku i u skladu sa projektom Gazprom energoholding Serbia d.o.o.

03.07.2020

Milion radnih sati bez povreda i nezgoda

Ostvarenju ovog rezultata doprineo je organizovani sistematski rad na obezbeđivanju bezbednosti i zaštite na radu, koji su sproveli Gazprom energoholding Serbia i Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo