Kompanija Gazprom energoholding Serbia donirala je dečije igralište stanovnicima grada Pančeva

25.11.2020

U gradu Pančevu otvoreno multifunkcionalno dečije igralište, izgrađeno o trošku i u skladu sa projektom Gazprom energoholding Serbia d.o.o.

U gradu Pančevu otvoreno multifunkcionalno dečije igralište, izgrađeno o trošku i u skladu sa projektom Gazprom energoholding Serbia d.o.o. Ceremoniji su prisustvovali gradonačelnik grada Pančeva Aleksandar Stevanović i direktor Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo Aleksandar Varnavski. Prema rečima Aleksandra Stevanovića, grad ceni partnerstvo sa kompanijom Gazprom energoholding Serbia, koja realizuje projekat izgradnje Termoelektrane-toplane Pančevo električne snage od oko 200 MW. Današnji događaj je potvrda društveno odgovornog pristupa kompanije, koja aktivno učestvuje u raznim dobrotvornim projektima u Pančevu.

Rukovodstvo Gazprom energoholding Serbia d.o.o. zahvalilo se predstavnicima gradske uprave na razumevanju i podršci koja je pružena tokom realizacije projekta, naglasivši da je termoelektrana u izgradnji već obezbedila radna mesta za dvadeset stanovnika grada Pančeva i da će dalje imati pozitivan uticaj na ekološku situaciju u okruženju.

Ukratko o Termoelektrani-toplani Pančevo:

Termoelektrana-toplana Pančevo električne snage oko 200 megavata predstavlja prvi projekat grupe „Gazprom energoholding”, koji se realizuje van granica Ruske Federacije, i prvu parno-gasnu elektranu u Srbiji.

Proizvedena toplotna energija biće usmerena na zadovoljenje potrebna Rafinerije nafte Pančevo, dok će se električna energija plasirati na energetskom tržištu Srbije i drugih zemalja balkanskog regiona.

Projekat izgradnje Termoelektrane-toplane Pančevo zajedničkim snagama realizuju grupa „Gazprom energoholding” i kompanija „NIS a.d. Novi Sad” (grupa „Gazprom njeft”). Na osnovu rezultata sprovedene tenderske procedure, za izvođača radova na izgradnji parno-gasnog energetskog postrojenja po principu „ključ u ruke” izabrana je kineska kompanija „Shanghai Electric Group”.

Parno-gasna energetska postrojenja imaju značajne ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na tradicionalnu opremu na paru i ugalj. Naime, u poređenju sa tradicionalnim energetskim postrojenjima, koja u Srbiji rade na mrki ugalj, njihovo funkcionisanje ne dovodi do formiranja višetonskog otpada u vidu pepela, niti do emisije čvrstih materija i sumpornih oksida u atmosferu.