Hronologija izgradnje

Geodetska merenja i obeležavanje zemljišta

Januara 2019

Izrada temelja

April 2019

Prvi obrisi metalne konstrukcije glavnog objekta

Juli 2019

U fabrici se privodi kraju izrada turbina

Juli 2019

Montaža gasne turbine

Avgust 2019

Montaža kotla-utilizatora

Oktobar 2019

Isporučena glavna oprema Termoelektrane-toplane Pančevo

Decembar 2019

April 2020