Tehnologije

Projektom je predviđena izgradnja kogeneracione termoelektrane na bazi parno-gasnog ciklusa, sa istovremenom proizvodnjom električne i toplotne energije u obliku tehnološke pare.

Ova tehnologija je trenutno energetski najefikasnije, najprihvatljivije sa ekološkog i ekonomskog stanovišta tehničko rešenje za korišćenje prirodnog gasa kao goriva, i obezbeđuje visok koeficijent iskorišćenosti energetskog resursa, što znači nisku potrošnju goriva po jedinici korisne energije.

Efikasnost i visoke ekološke karakteristike parno-gasne energane postižu se dvostrukim korišćenjem energije prirodnog gasa. U prvoj fazi gas ulazi u komoru za sagorevanje gasno-turbinskih postrojenja. U TE Pančevo planirana su dva takva postrojenja. Kao rezultat rotacije gasnih turbina, proizvodi se električna energija. Zatim izduvni gasovi ulaze u kotlove-utilizatore, u kojima se para zagreva do parametara koji su potrebni za rad parne turbine. Električna energija se proizvodi ponovo.

Ukupna električna snaga dveju gasnih i jedne parne turbine elektrane u Pančevu iznosiće oko 200 MW. Pored toga, elektrana će proizvoditi i toplotnu energiju.

Kao sistem za hlađenje, planirana je izgradnja ventilacionih rashladnih tornjeva sa minimalnim uticajem na vodne resurse. Ova tehnologija ne zahteva upotrebu bazena za hlađenje i izgradnju krupnih kula za isparavanje.

U blizini mašinskog odeljenja gasnih turbina biće smešten kompletni razvodni uređaj za distribuciju električne energije do glavnih dalekovoda napona 220 kW.

Nova termoelektrana će značajno povećati pouzdanost snabdevanja RN Pančevo toplotnom i električnom energijom. Uz to, potencijal termoelektrane će omogućiti isporuku električne energije potrošačima u Srbiji i susednim zemljama.