Uticaj na životnu sredinu

Projektom izgradnje TE-TO Pančevo predviđeno je preduzimanje svih potrebnih mera za smanjenje atmosferske emisije, smanjenje uticaja buke na minimum i zaštitu voda.

Ove mere se sprovode u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva Republike Srbije i zakonskim normama Autonomne pokrajine Vojvodine. Kompanija posluje u tesnoj saradnji sa državnim organima Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine, koji uređuju delatnost privrednih preduzeća u oblasti zaštite životne sredine.

Važno je napomenuti da će korišćenje isključivo prirodnog gasa kao goriva u TE-TO Pančevo (za razliku od elektrane na mazut koja trenutno radi u rafineriji) omogućiti eliminaciju emisije sumpor-dioksida i tvrdih čestica u atmosferu nakon puštanja u rad TE-TO Pančevo i povlačenja iz upotrebe termoelektrane na mazut.

U globalu, izgradnja prve srpske termoelektrane-toplane na gas u Pančevu imaće pozitivan uticaj na ekološku situaciju u gradu.