Набавка

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
121/21 Набавка услуге мониторинга загађивача на локацији Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 12.10.2021 14:30 25.10.2021 14:00
122/21 Набавка складишне механизације/опреме 14.10.2021 09:30 01.11.2021 14:00
123/21 Набавкa пречишћивача ваздуха 14.10.2021 11:30 29.10.2021 14:00
3/21 Набавка услуге ангажовање овлашћеног оператера за сакупљање, транспорт и збрињавање опасног и неопасног индустријског отпада 14.10.2021 16:00 29.10.2021 14:00
125/21 Набавка услуге мониторинга земљишта на локацији Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 15.10.2021 09:00 29.10.2021 14:00
126/21 Набавка детектора за више гасова за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 18.10.2021 11:00 25.10.2021 14:00
103/21 Набавка Материјала - књиге и обрасци за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 18.10.2021 16:00 25.10.2021 14:00
132/21 Набавка потрошног IT материјала за потребе Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 20.10.2021 12:00 26.10.2021 14:00
136/21 Набавка складишне опреме - колица за складиштење и дренажу буради 21.10.2021 16:15 05.11.2021 14:00
135/21 Набавка складишне опреме- пластичне танкване 21.10.2021 16:30 05.11.2021 14:00