Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
86/21 Набавка уља и мазива за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 08.11.2021 13:30 16.11.2021 14:00
144/21 Набавка хемикалија и лабораторијског посуђа за лабораторију за анализу вода 15.11.2021 16:00 22.11.2021 14:00
143/21 Набавка мерне опреме, алата и потрошног материјала 16.11.2021 10:15 23.11.2021 14:00
149/21 Набавка услуге Израде елабората о трансферним ценама 18.11.2021 10:00 30.11.2021 14:00
147/21 Набавка услуге Израде елабората о трансферним ценама 22.11.2021 11:15 06.12.2021 14:00
153/21 Набавка опремања складишта (набавка потрошног материјала) 23.11.2021 11:00 07.12.2021 14:00
145/21 Набавка репрезентације 24.11.2021 14:00 03.12.2021 14:00
143/21 Набавка мерне опреме, алата и потрошног материјала 25.11.2021 12:00 03.12.2021 14:00
154/21 Набавка опреме за професионално чишћење објеката 26.11.2021 15:00 30.11.2021 14:00
130/21 Набавка хемикалија натријум хипохлорита, сумпорне киселине, хлородоводоничне киселине и натријум хидроксида 01.12.2021 16:00 17.12.2021 14:00