Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
138/22 Процесни CCTV + Boiler CCTV-резервни делови (камере, батерије, конектори, прекидачи) 20.07.2022 15:00 28.07.2022 14:00
32/23 Набавка цевне арматуре 12.06.2023 14:00 19.06.2023 14:00
86/21 Набавка уља и мазива за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 08.11.2021 13:30 16.11.2021 14:00
126/22 Набавка услуге ангажовање овлашћеног оператера за збрињавање лабораторијског отпада 14.07.2022 14:00 29.07.2022 14:00
66/23 Набавка папира 20.03.2023 09:30 27.03.2023 14:00
144/21 Набавка хемикалија и лабораторијског посуђа за лабораторију за анализу вода 15.11.2021 16:00 22.11.2021 14:00
140/22 Организовање и спровођење специјализованих индивидуалних курсева енглеског језика из области енергетике, финансија, права и пословне ком 20.07.2022 16:00 05.08.2022 14:00
82/23 Набавка услуге Дезинсекција и дератизација пословног простора 20.03.2023 11:00 03.04.2023 14:00
143/21 Набавка мерне опреме, алата и потрошног материјала 16.11.2021 10:15 23.11.2021 14:00
81/23 Набавка услуге План превентивних мера, координатор за БЗР у фази извођења радова 20.03.2023 12:00 03.04.2023 14:00