Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
149/21 Набавка услуге Израде елабората о трансферним ценама 18.11.2021 10:00 30.11.2021 14:00
80/23 Набавка услуге Одржавање SCADA система 20.03.2023 16:00 28.04.2023 14:00
147/21 Набавка услуге Израде елабората о трансферним ценама 22.11.2021 11:15 06.12.2021 14:00
137/22 Набавка потрошног оперативног материјала (тонери, папир, делови за процесне рачунаре) 22.07.2022 10:30 02.08.2022 14:00
76/23 Набавка услуге писаног превођења 21.03.2023 09:30 05.04.2023 14:00
153/21 Набавка опремања складишта (набавка потрошног материјала) 23.11.2021 11:00 07.12.2021 14:00
124/22 Набавка услуге за периодични преглед и испитивање опреме и уређаја 25.07.2022 16:00 01.08.2022 14:00
71/23 Набавке Мобилног исправљача/пуњача 230V - Алат, инструмент и помоћна опрема (ди) 21.03.2023 10:30 28.04.2023 14:00
145/21 Набавка репрезентације 24.11.2021 14:00 03.12.2021 14:00
139/22 Набавка услуге поправке и ревизије 0,4kV и 6kV електромотора за 2022. годину 26.07.2022 10:00 12.08.2022 14:00