Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
62/23 Набавку Алата и опреме за техничко одржавање 21.03.2023 10:30 28.03.2023 14:00
143/21 Набавка мерне опреме, алата и потрошног материјала 25.11.2021 12:00 03.12.2021 14:00
128/22 Специјализоване обуке за постројење за производњу и дистрибуцију топлотне енергије - Специјализовани курсеви KTC постројење - компресори 26.07.2022 13:00 02.08.2022 14:00
70/23 Набавка услуге Периодични преглед и испитивање опреме и уређаја (ЛЗО) 21.03.2023 11:00 31.03.2023 14:00
154/21 Набавка опреме за професионално чишћење објеката 26.11.2021 15:00 30.11.2021 14:00
129/22 Спец. обуке за постројење за производњу и дистрибуцију топлотне енергије - Специјализовани курсеви KTC постројење – турбопостројење 26.07.2022 13:00 02.08.2022 14:00
65/23 Набавку услуге испитивање релејне заштите на 220kV 21.03.2023 11:00 28.04.2023 14:00
130/21 Набавка хемикалија натријум хипохлорита, сумпорне киселине, хлородоводоничне киселине и натријум хидроксида 01.12.2021 16:00 17.12.2021 14:00
130/22 Спец. обуке за постројење за производњу и дистрибуцију топлотне енергије - Специјализовани курсеви KTC постројење - мосна дизалица 26.07.2022 13:00 05.08.2022 14:00
77/23 Набавка услуге најма возила бизнис класе 21.03.2023 12:00 28.03.2023 14:00