Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
125/21 Набавка услуге мониторинга земљишта на локацији Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 15.10.2021 09:00 29.10.2021 14:00
116/22 Набавка услуге Геодетски радови на опажању репера по објектима у оквирима фаза дефинисаних издатим грађевинским дозволама (Фаза 1, 2, 3, 4) 27.06.2022 16:00 08.07.2022 14:00
53/23 Набавка система за инструментални ваздух за заштиту пнеуматског система ГТ-1 и ГТ-2 у случају хаваријског искључења 06.03.2023 15:30 21.03.2023 14:00
126/21 Набавка детектора за више гасова за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 18.10.2021 11:00 25.10.2021 14:00
121/22 Услуге израде „Техно-економске анализе оправданости реализације пројеката изградње постројења за производњу електричне енергије" 05.07.2022 18:00 13.07.2022 14:00
49/23 Набавка Услуге уградње опреме, инсталација и испоруке опреме и израде техничке документације за грејање олука грејним кабловима 06.03.2023 16:00 21.03.2023 14:00
103/21 Набавка Материјала - књиге и обрасци за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 18.10.2021 16:00 26.10.2021 16:00
85/22 Одржавање помоћне термо-механичке опреме машинско-монтажни радови 07.07.2022 14:30 14.07.2022 14:00
48/23 Набавка Услуге санације и уградње топлотне изолације цевовода, опреме и импулсних водова 06.03.2023 17:00 17.03.2023 14:00
132/21 Набавка потрошног IT материјала за потребе Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 20.10.2021 12:00 26.10.2021 14:00