Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
101/20 Набавка алата за уређаје за АСУ и алата за електро постројење 08.12.2020 19:00 16.12.2020 10:00
119/20 Набавка алата и опреме 30.12.2020 16:30 11.01.2021 10:00
22/21 Набавка личне заштитне опреме 09.03.2021 15:30 15.03.2021 14:00
35/21 Набавка канцеларијског намештаја за потребе Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о. 22.04.2021 18:00 27.04.2021 14:00
50/21 Набавка вентила за природни гас на интерконекционом цевововоду за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 09.06.2021 09:00 15.06.2021 14:00
42/21 Набавка услуге Техничког прегледа радио мреже и набавка нових радио станица за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 10.06.2021 10:30 16.06.2021 14:00
42/21 Набавка услуге Техничког прегледа радио мреже и набавка нових радио станица за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 01.07.2021 16:00 05.07.2021 14:00
58/21 Набавка канцеларијског материјала 02.07.2021 10:00 12.07.2021 14:00
62/21 Набавка личне заштитне опреме за потребе Газпром Енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о. 08.07.2021 14:00 15.07.2021 14:00
68/21 Набавка инструмената за постројење за производњу и дистрибуцију електричне енергије 13.07.2021 12:00 26.07.2021 14:00