Архива

Број набавке Назив набавке Почетак пријема понуда Рок за достављање понуда
74/20 Набавка услуге израде претходне студије оправданости и Генералног пројекта потребних за израду Плана детаљне регулације 16.10.2020 11:00 10.11.2020 10:00
100/20 и 104/20 Набавка услуге Израде елабората о трансферним ценама 08.12.2020 18:30 14.12.2020 10:00
14/21 Организовање и спровођење специјализованих групних и индивидуалних курсева енглеског језика 08.03.2021 10:00 12.03.2021 14:00
28/21 Набавка услуге одржавања објеката – хигијена, техничко одржавање и хитне интервенције 15.04.2021 16:00 22.04.2021 14:00
32/21 Набавка услуге израде претходне студиjе оправданости и Генералног проjекта потребних за израду Плана детаљне регулациjе 21.04.2021 15:30 07.05.2021 14:00
35/21 Набавка канцеларијског намештаја за потребе Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о. 22.04.2021 18:00 27.04.2021 14:00
58/21 Набавка канцеларијског материјала 02.07.2021 10:00 12.07.2021 14:00
53/21 Набавка услуга резервације и набавке авио карата, хотелског смештаја и трансфера за потребе запослених Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о. 07.07.2021 16:00 16.07.2021 14:00
81/21 Набавка услуге Ревизија годишњег финансијског извештаја и Ревизија консолидованог финансијског извештаја 2021. 02.08.2021 17:00 11.08.2021 14:00
81/21 Набавка услуге Ревизија годишњег финансијског извештаја и Ревизија консолидованог финансијског извештаја 2021. 12.08.2021 16:00 19.08.2021 14:00