О компанији

Компанија «Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о.» основана је 2015. године у циљу реализације пројекта изградње савремене, економски ефикасне и еколошки чисте термоелектране-топлане снаге око 200MW у Панчеву.

Пројекат изградње ТЕ-ТО Панчево реализује се заједничким снагама Групе «Газпром енергохолдинг» и «НИС а.д. Нови Сад» (Група «Газпром њефт»). У јуну 2015. године потписан је Споразум акционара којим је предвиђено оснивање заједничке компаније «Serbskaya generaciya d.o.o. Novi Sad» са уделом Групе «Газпром енергохолдинг» — 51%,"НИС а.д. Нови Сад" — 49%. У марту 2019. године заједничка компанија је преименована у «Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о.».

За управљање реализацијом пројекта изградње и даљим радом ТЕ-ТО Панчево основано је стопроцентно зависно друштво компаније «Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о.» — «Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о.».

ТЕ-ТО ће задовољити растуће потребе Рафинерије нафте у Панчеву за електричном енергијом и топлотном енергијом — технолошком паром.

Поред тога, ТЕ-ТО ће омогућити повећање нивоа поузданости снабдевања електричном енергијом путем испоруке до 65% од произведене електричне енергије у електроенергетски систем Србије.

Информативно

«Газпром енергохолдинг» д.о.о. (100‑процентно зависно друштво ЈАД «Газпром») — специјализована компанија за управљање предузећима Групе «Газпром» у електроенергетском сектору. Компанија спада у десет водећих европских произвођача електричне енергије.

«Газпром енергохолдинг» је власник контролних пакета акција и управља компанијама Групе «Газпром» у електроенергетском сектору у складу са јединственим корпоративним стандардима. У састав холдинга улазе три производне компаније (произвођачи електричне и топлотне енергије) — ЈАД «Мосенерго», ЈАД «ТГК-1» и ЈАД «ОГК-2». У оквиру њих је око 80 топлана са укупном инсталисаном електричном снагом од 38 GW (око 1/6 инсталисане снаге целокупног електроенергетског сектора Руске Федерације).

У Групу «Газпром енергохолдинг» такође улази ЈАД «МОЕК» — обједињена московска организација за снабдевање топлотном енергијом. Компанија обезбеђује централно грејање и снабдевање топлом водом у главном граду Русије. «МОЕК» је оператор најдужег термоенергетског система на свету.

Од 2007. године у оквиру компанија Групе «Газпром енергохолдинг» реализовано је преко 30 пројеката изградње и модернизације производних капацитета укупног капацитета око 9 GW. Конкретно, у сарадњи са водећим светским произвођачима енергетске опреме — Ансалдо, Сименс, Алст, изграђено је и пуштено у рад 17 савремених енергана снаге 180-800 МW, заснованих на технологији парно-гасног циклуса. Пуштање такве опреме у рад омогућава смањење трошкова експлоатације услед већег коефицијента корисног рада (ККР), као и смањење отпадне емисије у животну средину. Парно-гасне енергане спадају у еколошки најчистија енергетска постројења.

«НИС а.д. Нови Сад» је једна од највећих вертикално интегрисаних енергетских компанија у Југоисточној Европи. Главне области делатности: истраживање, производња и прерада нафте и гаса, као и продаја нафтних деривата. «Газпром њефт» је власник 56,15% акција НИС, а 29,88% акција су у власништву Републике Србије. НИС је власник рафинерије у Србији са два производна погона — у Панчеву и Новом Саду.