Каријера

Компанија «Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о.» пружа широке могућности за остварење личних потенцијала и напредовање запослених. У компанији се примењује савремени приступ и методе за развој кадровских потенцијала, обуку стручњака и руководећих кадрова који имају способност да ефикасно обављају послове у савременим тржишним условима и флексибилно реагују на промене у свим областима делатности.

Послати биографију у базу

У међународном формату
(+381 13 32 90 77)
Max. 4,77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Текст "Сагласности за обраду личних података" у пуном обиму доступан је на линку