Експертски савет

Експертски савет је саветодавно и стручно тело Друштва које пружа подршку Надзорном одбору у раду и разматрању питања из надлежности Надзорног одбора и обавља друге послове из сфере надзора пословања Друштва.

Састав Експертског савета одобрен је Одлуком Надзорног одбора бр. НО-02/2019 од 01.04.2019. и Правилником о експертском савету Друштва за пројекат «Изградња ТЕ-ТО у Панчеву (Србија)».

  1. Сергеј Фоминих, председник Експертског савета
  2. Иван Кузњецов, члан Експертског савета
  3. Дмитриј Жиљин, члан Експертског савета
  4. Лариса Титова, члан Експертског савета
  5. Тимур Кисељов, члан Експертског савета