Надзорни одбор

Јуриј Јефимович Дољин 
Председник Надзорног одбора "Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о.", Заменик генералног директора "Газпром енергохолдинг" д.о.о. за капиталну изградњу

Александар Владимирович Рогов 
Руководилац одељења — заменик руководиоца Управе ЈАД "Газпром"

Ирина Јурјевна Коробкина
Заменик руководиоца Управе ЈАД "Газпром", Заменик генералног директора ЈАД "Центренергохолдинг"

Сергеј Александрович Фоминих 
Заменик генералног директора "НИС а.д. Нови Сад" — директор Функције за правна и корпоративна питања

Божо Станишић 
Саветник генералног директора "НИС а.д. Нови Сад"

Надзорни одбор "Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о." обавља своју делатност на основу Правилника о раду Надзорног одбора, усвојеног одлуком Надзорног одбора од 13.09.2019.

Надзорни одбор обавља делатност општег управљања Друштвом, осим одлучивања о питањима из надлежности Скупштине. Надзорни одбор омогућава реализацију циљева и задатака Друштва који су дефинисани Уговором о оснивању (Оснивачким актом) Друштва. Главни задаци Надзорног одбора су: утврђивање стратегије развоја Друштва усмерене на повећање његове капитализације и инвестиционе атрактивности; утврђивање принципа за управљање активима Друштва; обезбеђивање ефикасног система контроле резултата у Друштву.

Процедура рада и одржавања састанака Надзорног одбора Друштва уређена је Оснивачким актом од 01.03.2019.

У састав Надзорног одбора улази 5 чланова. Тренутни састав Надзорног одбора је изабран на ванредној Скупштини 19.09.2019.