Стручњаци из Србије завршили обуку за рад са турбинама Ансалдо на објектима групе Газпром енергохолдинг

27.05.2021

У априлу и мају текуће године стручњаци компаније Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево (зависно друштво компаније Газпром енергохолдинг Сербиа) завршили су обуку на термоелектранама «Првомајска» ЈАД ТКГ-1 у Санкт Петербургу и «Адлерска» ЈАД ОГК-2 у Сочију (група Газпром енергохолдинг).

У априлу и мају текуће године стручњаци компаније Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево (зависно друштво компаније Газпром енергохолдинг Сербиа) завршили су обуку на термоелектранама «Првомајска» ЈАД ТКГ-1 у Санкт Петербургу и «Адлерска» ЈАД ОГК-2 у Сочију (група Газпром енергохолдинг).

Ове термоелектране већ око 9-10 година користе гасне турбине италијанског произвођача Ансалдо, које су сасвим сличне онима у Термоелектрани-топлани Панчево. Експерти из Русије су на основу свог искуства омогућиле колегама из Србије да се упознају са техничким карактеристикама рада опреме пре почетка пробног пуштања ТЕ-ТО Панчево у рад.

«Веома смо захвални руководству компаније Газпром енергохолдинг и колегама из ТГК-1 и ОГК-2, који су помогли да оператери ТЕ-ТО Панчево прођу обуку на постојећим објектима компаније у Русији и поделили своје напредно искуство у погледу поузданог и безбедног рада енергетске опреме», истакао је директор Газпром енергохолдинг Сербиа Павел Сергејев.

Директор Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево, Александар Варнавски, нагласио је да су стручњаци из Србије стекли практична знања која ће им помоћи у даљем раду, као и да су имали прилике да буду део корпоративне и радне културе групе Газпром енергохолдинг.

Укратко о Термоелектрани-топлани Панчево:

Термоелектрана-топлана Панчево електричне снаге око 200 мегавата представља први пројекат групе «Газпром енергохолдинг», који се реализује ван граница Руске Федерације, и прву парно-гасну електрану у Србији.

Пројекат изградње заједнички реализују група Газпром енергохолдинг и НИС а.д. Нови Сад (група Газпром њефт). У јуну 2015. године потписан је Споразум акционара којим је предвиђено оснивање заједничке компаније Serbskaya generaciya d.o.o. Novi Sad са уделом групе Газпром енергохолдинг — 51%, НИС а.д. Нови Сад — 49%. У марту 2019. године заједничка компанија је преименована у Газпром eнергохолдинг Сербиа д.о.о.

За потребе управљања реализацијом пројекта изградње и даљим радом ТЕ-ТО Панчево, основано је 100% зависно предузеће компаније Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о. — Газпром енергохолдинг Сербиа ТЕ-ТО Панчево д.о.о.

ТЕ-ТО ће задовољити растуће потребе Рафинерије нафте Панчево за електричном и топлотном енергији у виду процесне паре.

Поред тога, ТЕ-ТО ће повећати ниво поузданости снабдевања електричном енергијом путем испоручивања до 65% произведене електричне енергије у електроенергетски систем Србије.