ТЕ-ТО Панчево

Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) Панчево је намењена за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије на бази природног гаса. ТЕ-ТО Панчево, чија је снага око 200 MW, биће прва парно-гасна термоелектрана-топлана у Србији која за рад користи природни гас — еколошки најчистију врсту горива.

Пројекат се реализује заједничким снагама Групе «Газпром енергохолдинг» и «НИС а.д. Нови Сад» (Група «Газпром њефт»). Највећи део инвестиција обезбеђује Група «Газпром енергохолдинг».

Изградња ТЕ-ТО реализује се у индустријској зони на површини од око 2 хектара, у непосредној близини рафинерије нафте (РН) Панчево, која је у власништву «НИС а.д. Нови Сад» (Група «Газпром њефт»).

Произведена топлотна енергија користиће се за потребе Рафинерије нафте (РН) Панчево, а електрична енергија ће се реализовати на тржишту електричне енергије Србије и суседних земаља.

Изградња ТЕ-ТО Панчево започета је у марту 2019. године. Пуштање ТЕ-ТО у рад планирано је у 2022. години.