Хронологија изградње

Геодетска мерења и обележавање земљишта

Јануара 2019

Израда темеља

Април 2019

Први обриси металне конструкције главног објекта

Јули 2019

У фабрици се приводи крају израда турбина

Јули 2019

Монтажа гасне турбине

Август 2019

Монтажа котла-утилизатора

Октобар 2019

Завршеток испоруке главне опреме Термоелектране-топлане Панчево

Децембар 2019

Април 2020