Заштита природе

Брига о животној средини је главни приоритет компаније "Газпром енергохолдинг Сербиа д.о.о.".

При изградњи ТЕ-ТО Панчево примењује се савремена технологија парно-гасног циклуса. Увођење у рад такве опреме омогућава смањење трошкова експлоатације услед већег коефицијента корисног рада (ККР), као и смањење отпадне емисије у животну средину. Парно-гасне енергане спадају у еколошки најчистија енергетска постројења.

У својој делатности компанија «Газпром енергохолдинг Сeрбиа» се руководи законом «О заштити животне средине» и «О интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине» Републике Србије.

Након пуштања у рад ТЕ-TO Панчево, компанија ће вршити мерења отпадне емисије загађивача и мониторинг квалитета ваздуха на територији термоелектране. Такође ће се вршити мерења квалитета отпадних вода и нивоа изложености буци у зони рада термоелектране.