Утицај на животну средину

Пројектом изградње ТЕ-ТО Панчево предвиђено је предузимање свих потребних мера за смањење атмосферске емисије, смањење утицаја буке на минимум и заштиту вода.

Ове мере се спроводе у складу са захтевима важећег законодавства Републике Србије и законским нормама Аутономне покрајине Војводине. Компанија послује у тесној сарадњи са државним органима Србије и Аутономне покрајине Војводине, који уређују делатност привредних предузећа у области заштите животне средине.

Важно је напоменути да ће коришћење искључиво природног гаса као горива у ТЕ-ТО Панчево (за разлику од електране на мазут која тренутно ради у рафинерији) омогућити елиминацију емисије сумпор-диоксида и тврдих честица у атмосферу након пуштања у рад ТЕ-ТО Панчево и повлачења из употребе термоелектране на мазут.

У глобалу, изградња прве српске термоелектране-топлане на гас у Панчеву имаће позитиван утицај на еколошку ситуацију у граду.