12.06.2024

Glavni specijalista za finansijsku kontrolu sa znanjem ruskog jezika

Mesto rada: Beograd

Osnovna zaduženja:

 • Vođenje budžeta Društva, priprema i kontrola izvršenja mesečnih, kvartalnih i godišnjih budžeta;
 • Učešće u prikupljanju i proveri informacija neophodnih za izradu kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova i prognoze razvoja Društva;
 • Učešće u procesu formiranja budžeta Društva, praćenje njegovog ispunjenja, učešće u izradi analize „Planirano-realizovano” na mesečnom nivou;
 • Učešće u razvoju i implementaciji sistema unutrašnje kontrole Društva, sprovođenje kontrolnih procedura u pogledu finansijskog poslovanja Društva;
 • Analiza efikasnosti ostvarivanja troškova Društva, predlaganje mera i mehanizama za njihovu optimizaciju;
 • Učešće u procesu odobravanja zahteva za plaćanje, uključujući praćenje usklađenosti sa usvojenim budžetskim limitima Društva;
 • Učešće u pripremi finansijskih izveštaja Društva u okviru nadležnosti Zaposlenog, saradnja sa eksternim revizorima u okviru postupka pripreme godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
 • Analiza i kontrola procedura nabavki u pogledu usaglašenosti sa usvojenim pravilnicima, učešće u procesu usaglašavanja ugovora i kontrola ispunjenja finansijskih i ekonomskih uslova ugovora;
 • Učešće u izradi normativne i metodološke dokumentacije kojom se uređuje privredna delatnost Društva, kontrola njihove primene;
 • Učešće u pripremi i podnošenje neophodnih analiza poslovanja Društva i njegovih organizacionih jedinica neposrednom rukovodiocu, učešće u pripremi proračuna ključnih pokazatelja efikasnosti u pogledu finansijskih i ekonomskih pokazatelja;
 • Saradnja sa kreditnim organizacijama (bankama), komitentima i drugim finansijskim institucijama u oblasti finansija i ekonomije;
 • Priprema i dostavljanje analitičkih, informativnih materijala i razjašnjenja neposrednom rukovodiocu; priprema izveštaja i drugih dokumenata po pitanjima iz nadležnosti Zaposlenog.

Uslovi:

 • Obavezno znanje ruskog jezika;
 • Visoko obrazovanje — ekonomskog usmerenja;
 • Radno iskustvo — minimum dve godine u oblasti finansija/reviziji/ konsaltingu;
 • Poznavanje računovodstva, budžetiranja, finansijske analize;
 • Odlično poznavanje rada u MS Office (napredni nivo MS Excel);
 • Napredno znanje engleskog jezika;
 • Analitički način razmišljanja, odgovornost, inicijativa, spremnost na timski rad, dobre komunikacijske veštine.

Nudimo:

 • Ugovor o radu na neodređeno vreme;
 • Mogućnost za lični razvoj i napredovanje;
 • Rad u izazovnom, multinacionalnom okruženju.

POŠALJITE SVOJU BIOGRAFIJU NA: HR@GEH-SERBIA.RS

 

Application Form

First and Last name
In international format,
eg +381 13 32 90 77
Max. 4.77 MB: doc,docx,rtf,pdf
Full text of the Terms is published here